دریافت مطالب …

فهرست آیکوها/ICO در جریان

سابتایتل در این قسمت قرار گیرد
#نامارز پایهپیش فروشزمان شروعزمان پایانزمان باقی ماندهوضعیتوب سایت
1 Canabio
A Blockchain-Based European Cannabis Health Advanced Investment Project.
Ethereumno1396/10/11 - 03:301398/09/257 روزدر جریان
2 Vancoin
A Blockchain-based ecosystem
Ethereumno1397/10/18 - 03:301398/09/2911 روزدر جریان
3 Kuverit
Peer to Peer guarantee and protection platform
Ethereumno1398/01/01 - 03:301398/10/0517 روزدر جریان
4 betbox
A decentralized betting and gambling plaform with personalised events and alot more
Ethereumno1398/02/03 - 04:301398/10/0719 روزدر جریان
5 CoinCasso
A cryptocurrency exchange platform
Ethereumno1397/07/29 - 03:301398/10/1022 روزدر جریان
6 ATRONOCOM
A Blockchain-based banking platform
Ownno1397/12/11 - 03:301398/10/1123 روزدر جریان
7 Knabu
Fiat infrastructure for the decentralized economy
Ethereumno1397/12/11 - 03:301398/10/1123 روزدر جریان
8 BETHER
A cryptocurrency
Ethereumno1398/03/12 - 04:301398/10/1123 روزدر جریان
9 Share Me All
A cryptocurrency
Ethereumno1397/10/25 - 03:301398/10/1123 روزدر جریان
10 PRIMPY
A Blockchain-based, user-generated commerce platform
Ethereumno1397/12/11 - 03:301398/10/1123 روزدر جریان
11 JULLAR
A platform in the world for liquidation of shitcoins
Ethereumno1397/05/29 - 04:301398/10/2336 روزدر جریان
12 Rebis
A cryptocurrency
Wavesno1397/07/18 - 03:301398/11/2164 روزدر جریان
13 Scienceroot
A Blockchain-based scientific ecosystem
Wavesno1397/04/24 - 16:301398/11/2669 روزدر جریان
14 Virtual Reality Park Limited
VR software development and distribution platform with a network of multifunctional VR parks
Ethereumno1398/06/03 - 04:301399/01/28131 روزدر جریان
15 PSI
A decentralized payment solution
Ethereumno1397/05/10 - 04:301399/08/09328 روزدر جریان
16 Bulleon
Cryptocurrency
Ethereumno1396/08/12 - 03:301400/10/10754 روزدر جریان
17 Letsfair
A decentralized marketplace of shared economy Apps
Ethereumno1396/11/04 - 03:301401/11/041143 روزدر جریان
اطلاع از فرصت های ویژه سرمایه گذاری قبل از دیگران

اخبار و رویدادهای مهم در بازار ارز مجازی باعث نوسان شدید قیمت ها می شود، با عضویت در کانال تلگرام و خبرنامه سایت پیش از همه از این فرصت های فوق العاده باخبر شوید

بله علاقه مندم بعدا بپرس تمایلی ندارم