دریافت مطالب …

فهرست آیکوها/ICO در جریان

سابتایتل در این قسمت قرار گیرد
#نامارز پایهپیش فروشزمان شروعزمان پایانزمان باقی ماندهوضعیتوب سایت
1 Health Coin Net
A Blockchain-based sport social network
Ethereumno1397/05/25 - 04:301398/06/300 روزدر جریان
2 Wise Network
Powering IoT & M2M Economy
Ethereumno1398/01/31 - 04:301398/07/0910 روزدر جریان
3 Mediconnect
A Blockchain-based medical platform
Stratisno1397/12/01 - 03:301398/07/0910 روزدر جریان
4 BIZI-13
A decentralized music platform
Ethereumno1397/03/23 - 17:431398/07/1213 روزدر جریان
5 Azultec
The solution for decentralized cloud storage, cloud computing, cryptocurrency mining and more
Ethereumno1397/12/15 - 17:301398/07/2930 روزدر جریان
6 LifeTask
The decentralized competence platform for a talent driven job market
Ethereumno1397/10/25 - 03:301398/08/0637 روزدر جریان
7 Filmgrid
A Blockchain-based platform for commerce, streaming and financing of independent films and series
Ethereumno1397/09/25 - 04:301398/08/1041 روزدر جریان
8 Artcoin
A cryptocurrency
Ethereumno1397/10/25 - 03:301398/08/1041 روزدر جریان
9 Zenome
A Blockchain-based genomic ecosystem
Ethereumno1396/07/25 - 19:301398/08/1142 روزدر جریان
10 Pieta
An ecosystem for solar powered crypto mining on Blockchain
Ethereumno1397/10/25 - 03:301398/08/2455 روزدر جریان
11 BITWINGS
A cryptocurrency
Ethereumno1397/10/12 - 03:301398/09/1071 روزدر جریان
12 Riskx
A decentralised risk management ecosystem
Ethereumno1397/06/11 - 04:301398/09/1172 روزدر جریان
13 Canabio
A Blockchain-Based European Cannabis Health Advanced Investment Project.
Ethereumno1396/10/11 - 03:301398/09/2586 روزدر جریان
14 Vancoin
A Blockchain-based ecosystem
Ethereumno1397/10/18 - 03:301398/09/2990 روزدر جریان
15 Kuverit
Peer to Peer guarantee and protection platform
Ethereumno1398/01/01 - 03:301398/10/0596 روزدر جریان
16 betbox
A decentralized betting and gambling plaform with personalised events and alot more
Ethereumno1398/02/03 - 04:301398/10/0798 روزدر جریان
17 CoinCasso
A cryptocurrency exchange platform
Ethereumno1397/07/29 - 03:301398/10/10101 روزدر جریان
18 ATRONOCOM
A Blockchain-based banking platform
Ownno1397/12/11 - 03:301398/10/11102 روزدر جریان
19 Knabu
Fiat infrastructure for the decentralized economy
Ethereumno1397/12/11 - 03:301398/10/11102 روزدر جریان
20 BETHER
A cryptocurrency
Ethereumno1398/03/12 - 04:301398/10/11102 روزدر جریان
21 Share Me All
A cryptocurrency
Ethereumno1397/10/25 - 03:301398/10/11102 روزدر جریان
22 PRIMPY
A Blockchain-based, user-generated commerce platform
Ethereumno1397/12/11 - 03:301398/10/11102 روزدر جریان
23 JULLAR
A platform in the world for liquidation of shitcoins
Ethereumno1397/05/29 - 04:301398/10/23115 روزدر جریان
24 Rebis
A cryptocurrency
Wavesno1397/07/18 - 03:301398/11/21143 روزدر جریان
25 Scienceroot
A Blockchain-based scientific ecosystem
Wavesno1397/04/24 - 16:301398/11/26148 روزدر جریان
26 Virtual Reality Park Limited
VR software development and distribution platform with a network of multifunctional VR parks
Ethereumno1398/06/03 - 04:301399/01/28210 روزدر جریان
27 PSI
A decentralized payment solution
Ethereumno1397/05/10 - 04:301399/08/09407 روزدر جریان
28 Bulleon
Cryptocurrency
Ethereumno1396/08/12 - 03:301400/10/10833 روزدر جریان
29 Letsfair
A decentralized marketplace of shared economy Apps
Ethereumno1396/11/04 - 03:301401/11/041222 روزدر جریان
اطلاع از فرصت های ویژه سرمایه گذاری قبل از دیگران

اخبار و رویدادهای مهم در بازار ارز مجازی باعث نوسان شدید قیمت ها می شود، با عضویت در کانال تلگرام و خبرنامه سایت پیش از همه از این فرصت های فوق العاده باخبر شوید

بله علاقه مندم بعدا بپرس تمایلی ندارم