دریافت مطالب …

فهرست آیکوها/ICO در جریان

سابتایتل در این قسمت قرار گیرد
#نامارز پایهپیش فروشزمان شروعزمان پایانزمان باقی ماندهوضعیتوب سایت
1 Enkronos
A Blockchain credit system for data driven campaign
Ethereumno1397/06/27 - 20:301397/08/290 روزدر جریان
2 BOONSCoin
The Blockchain-based e-commerce marketplace platform
Ethereumno1397/04/27 - 04:301397/08/301 روزدر جریان
3 Storeplex
A decentralized E-commerce cryptocurrency marketplace
Ethereumno1397/07/30 - 21:301397/09/012 روزدر جریان
4 Smart Trip Platform
A Blockchain-based travel service platform
Ethereumno1397/01/27 - 04:301397/09/023 روزدر جریان
5 Tradetex Exchange
The Blockchain-based cryptocurrency exchange and wallet
Ethereumno1397/05/12 - 15:301397/09/034 روزدر جریان
6 UniFox
A Blockchain-based ecosystem
Ethereumno1397/08/06 - 03:301397/09/045 روزدر جریان
7 Warranty Coin
A Blockchain-based platform for warranty services
Ethereumno1397/04/04 - 04:301397/09/045 روزدر جریان
8 Crypto HongBao
A decentralized game cryptocurrency
Ethereumno1397/05/31 - 04:301397/09/056 روزدر جریان
9 HELIXHILLS
A decentralized service market
Ethereumno1397/04/12 - 04:301397/09/067 روزدر جریان
10 Unchainet
A decentralized cloud platform
Ethereumno1397/06/05 - 12:301397/09/067 روزدر جریان
11 BEATRIX
A decentralized energy and telecommunictaions distribution
Ethereumno1397/04/27 - 04:301397/09/078 روزدر جریان
12 Tkeycoin DAO
A cryptographic decentralized platform
Ownno1397/01/29 - 04:301397/09/0910 روزدر جریان
13 Snovian.Space
Reward-based professional social network
Ethereumno1397/06/13 - 15:301397/09/0910 روزدر جریان
14 Aligatocoin
A Blockchain-based commercial platform
Ethereumno1397/01/31 - 16:301397/09/0910 روزدر جریان
15 Quantor
A decentralized marketplace of investment algorithms and educational platform for cryptocurrency
Ethereumno1397/02/24 - 16:301397/09/0910 روزدر جریان
16 Trecento
A Blockchain-based investment solution
Ethereumno1397/03/11 - 16:301397/09/0910 روزدر جریان
17 HEDPAY
A decentralized solution for fiat and crypto banking
Ethereumno1397/03/21 - 19:301397/09/0910 روزدر جریان
18 GOeureka
A Blockchain-based solution for online hotel booking
Ethereumno1397/03/11 - 20:301397/09/0910 روزدر جریان
19 BrikBit
A Blockchain-based ecosystem that develops and manages operations for real estate
Ethereumno1397/07/26 - 19:301397/09/0910 روزدر جریان
20 InBet
A Blockchain-based betting service
Ethereumno1397/05/03 - 05:301397/09/0910 روزدر جریان
21 CONNECTY
A decentralized platform relating the innovation players with knowledge holders
Stellarno1397/07/08 - 03:301397/09/0910 روزدر جریان
22 Code of Talent
A Blockchain-powered micro-learning platform
Ethereumno1397/07/23 - 03:301397/09/0910 روزدر جریان
23 Bitbose
A cryptocurrency
Ethereumno1396/12/13 - 15:301397/09/0910 روزدر جریان
24 Viarium
A decentralized VR-platform for business on the blockchain
Ethereumno1397/06/16 - 04:301397/09/0910 روزدر جریان
25 Helium
A wireless decentralized network for machines via new physical Blockchain
Ownno1397/07/23 - 11:301397/09/0910 روزدر جریان
26 Koynce ICO
A cryptocurrency exchange
Ethereumno1397/05/30 - 04:301397/09/0910 روزدر جریان
27 Echarge
A system for easy and cost-efficient recharging of electric cars
Ethereumno1397/01/26 - 04:301397/09/0910 روزدر جریان
28 Parkres
A decentralized parking reservation system
Ethereumno1397/05/24 - 04:301397/09/0910 روزدر جریان
29 Volair
A Blockchain-based private jet charter
Ethereumno1397/07/04 - 03:301397/09/0910 روزدر جریان
30 RecordsKeeper
An open-source public platform for record keeping and data security
Ownno1397/03/03 - 04:301397/09/0910 روزدر جریان
31 TrigID
A universal digital identity system
Ethereumno1397/08/09 - 03:301397/09/0910 روزدر جریان
32 CryptoCurve
A cryptocurrency wallet
Ownno1397/08/08 - 03:301397/09/0910 روزدر جریان
33 RevenYOU
A decentralized AI-powered traiding platform
Ethereumno1397/04/18 - 04:301397/09/0910 روزدر جریان
34 Review.Network
A decentralized market feedback platform
Ethereumno1397/04/10 - 04:301397/09/0910 روزدر جریان
35 Svandis
A Blockchain-based platform for crypto market participants
Ethereumno1397/08/09 - 03:301397/09/0910 روزدر جریان
36 MatchDiary
A Blockchain-based app for football fans
Ethereumno1397/03/11 - 04:301397/09/0910 روزدر جریان
37 idealcoin
A content reward system
Ethereumno1397/04/24 - 04:301397/09/0910 روزدر جریان
38 ICOVO
A DAICO platform
Ethereumno1397/08/10 - 03:301397/09/0910 روزدر جریان
39 TalentSnap
A Blockchain-based hiring platform
Ethereumno1397/07/09 - 03:301397/09/0910 روزدر جریان
40 Securix
A Blockchain-based mining platform
Ethereumno1397/05/13 - 12:301397/09/0910 روزدر جریان
41 KKOG
A Blockchain-based investment platform
Ethereumno1397/06/10 - 04:301397/09/0910 روزدر جریان
42 FEON
A Blockchain-based payment solution
Ethereumno1397/05/24 - 04:301397/09/0910 روزدر جریان
43 AI-ZEUS
A decentralized platform that performs data sharing through AI and Blockchain integration
Ethereumno1397/06/26 - 04:301397/09/0910 روزدر جریان
44 Fetch.AI
An AI and digital economics company
Ownno1397/07/09 - 03:301397/09/0910 روزدر جریان
45 Investoland
A decentralized investment network
Ethereumno1397/08/10 - 03:301397/09/0910 روزدر جریان
46 Neironix
The rating agency for investment risk evaluation in Blockchain economics
Ethereumno1397/06/10 - 04:301397/09/0910 روزدر جریان
47 BitDraw
A Blockchain-based smart lottery platform
Ethereumno1397/06/01 - 04:301397/09/0910 روزدر جریان
48 Tachain
A decentralized ecosystem for transportation, advertising and entertainment
Ethereumno1397/04/25 - 04:301397/09/0910 روزدر جریان
49 Brickex
The Blockchain-based real estate marketplace
Ethereumno1397/08/09 - 03:301397/09/0910 روزدر جریان
50 INFLEUM
A Blockchain-based brand publishing platform
Ethereumno1397/06/12 - 04:301397/09/0910 روزدر جریان
51 Shark Lotto
An Ethereum-based decentralized lottery platform
Ethereumno1397/06/10 - 04:301397/09/0910 روزدر جریان
52 CYBR
A cyber security ecosystem and utility token
Ethereumno1397/07/23 - 03:301397/09/0910 روزدر جریان
53 LongCoin
FinTech venture investments project
Ethereumno1397/07/09 - 03:301397/09/1011 روزدر جریان
54 NWPSolution
A decentralized healthcare ecosystem
Ethereumno1397/02/10 - 13:301397/09/1011 روزدر جریان
55 BR11
A cryptocurrency
Ethereumno1397/06/10 - 10:301397/09/1011 روزدر جریان
56 OUNA
A P2P Blockchain-based online assessment and recruitment ecosystem
Ethereumno1397/06/10 - 04:301397/09/1011 روزدر جریان
57 Makeafolio
A crypto education and investment tool
Ethereumno1397/06/10 - 04:301397/09/1011 روزدر جریان
58 IViN
A social network witha decentralized payment system
Wavesno1397/04/10 - 04:301397/09/1011 روزدر جریان
59 Prime Shipping Foundation
A Blockchain-based platform for shipping industry
Ethereumno1397/06/24 - 04:301397/09/1011 روزدر جریان
60 Geeba
A decentralized delivery ecosystem
Ethereumno1397/05/14 - 04:301397/09/1011 روزدر جریان
61 GGPRO
A Blockchain-based gaming platform
Ethereumno1397/07/04 - 03:301397/09/1011 روزدر جریان
62 ORET Token
A gold mining project
Ethereumno1397/08/10 - 03:301397/09/1011 روزدر جریان
63 Lionstarter
A Blockchain-based ecosystem for the retail industry
Ethereumno1397/06/10 - 04:301397/09/1011 روزدر جریان
64 Get Achieve
A decentralized MMORPG game with AR
Ethereumno1397/06/18 - 04:301397/09/1112 روزدر جریان
65 Loandex
A decentralized exchange for trading cryptocurrencies
Ethereumno1397/02/17 - 04:301397/09/1213 روزدر جریان
66 Start Waves
A decentralized crowdImpacting platform
Wavesno1397/05/11 - 04:301397/09/1314 روزدر جریان
67 Rails IoT Network
A communication and commands application and Blockchain
Ethereumno1397/02/15 - 16:301397/09/1415 روزدر جریان
68 AIAR
An ecosystem for microlearning
Ethereumno1397/04/19 - 04:301397/09/1415 روزدر جریان
69 idap.io
A decentralized exchange for diversified crypto trading and investment needs
Ethereumno1397/07/12 - 03:301397/09/1819 روزدر جریان
70 Myrillion
A decentralized platform for the entertainment business
Ethereumno1397/02/17 - 04:301397/09/1819 روزدر جریان
71 Poseidon
A Blockchain-based platform makes any purchase climate positive, for a cleaner planet
Stellarno1397/08/12 - 03:301397/09/1819 روزدر جریان
72 Global Tech
A crypto community which includes trading, social, education and news platforms
Ethereumno1397/05/03 - 20:301397/09/1920 روزدر جریان
73 XGold Coin
Ethereum-based Physical Gold based opportunity
Ethereumno1396/09/24 - 03:301397/09/1920 روزدر جریان
74 X-power Chain
A public screen ecology platform based on Blockchain
Ethereumno1397/07/19 - 13:301397/09/2021 روزدر جریان
75 W12
An open protocol for creation and execution of milestone based smart contracts
Ethereumno1397/08/10 - 03:301397/09/2122 روزدر جریان
76 ServAdvisor
A decentralized service recommendation platform for local service consumers and traveler
Ethereumno1397/06/19 - 04:301397/09/2122 روزدر جریان
77 HighVibe.Network
A decentralized ecosystem that aims to revolutionize personal development
Ethereumno1397/08/20 - 03:301397/09/2122 روزدر جریان
78 GEMERA
A cryptocurrency
Ethereumno1397/06/19 - 04:301397/09/2122 روزدر جریان
79 LinkChain
A supply chain startup developing a hybrid Blockchain platform
Ethereumno1397/08/20 - 03:301397/09/2122 روزدر جریان
80 Coinolix
A cryptocurrency exchange
Ethereumno1397/07/16 - 03:301397/09/2223 روزدر جریان
81 ArtPro
The Blockchain-based marketplace for private dealers and contemporary artists.
Ethereumno1397/07/02 - 03:301397/09/2324 روزدر جریان
82 H Education World
An international platform for the education sector
Wavesno1397/05/25 - 22:451397/09/2324 روزدر جریان
83 Angenium
A Blockchain-based investment platform
Ethereumno1397/07/23 - 03:301397/09/2324 روزدر جریان
84 Airgead Coin
A cryptocurrency
Ethereumno1397/06/23 - 05:301397/09/2324 روزدر جریان
85 Chariot
A tokenizated service of anonymous data centers of deposited mining
Ethereumno1396/11/26 - 20:301397/09/2425 روزدر جریان
86 Fameone
A Blockchain-based online platform that connects models, photographers and stylists
Ethereumno1397/07/09 - 15:301397/09/2425 روزدر جریان
87 Finlocale
A P2P crypto marketplace with unlimited payment methods
Ethereumno1397/07/09 - 04:301397/09/2425 روزدر جریان
88 CONTSK
Billing Mechanism for ​Digital Content
Ethereumno1396/06/10 - 04:301397/09/2425 روزدر جریان
89 V-ID
A Blockchain powered validation service
Ethereumno1397/06/24 - 04:301397/09/2425 روزدر جریان
90 Vidion
The Blockchain-based platform for freelance video journalism
Ethereumno1397/06/24 - 04:301397/09/2425 روزدر جریان
91 Residual Token
A decentralized lending ecosystem
Ethereumno1397/05/09 - 04:301397/09/2425 روزدر جریان
92 Envoy
The decentralized trade finance marketplace platform
Ethereumno1397/07/09 - 03:301397/09/2425 روزدر جریان
93 PopulStay
A decentralized home-sharing platform
Ethereumno1397/08/10 - 03:301397/09/2425 روزدر جریان
94 RipaEx
A hybrid-decentralized exchange
Ownno1397/04/11 - 04:301397/09/2526 روزدر جریان
95 MillionCoin
A Blockchain-based comprehensive transaction system
Ethereumno1396/11/29 - 03:301397/09/2627 روزدر جریان
96 iLink2Music
A Blockchain-based music platform
Ethereumno1397/05/01 - 04:301397/09/2627 روزدر جریان
97 Fullcoin
A Blockchain-based system of discounts and rewards for purchases of products and services
Ethereumno1397/05/10 - 16:301397/09/2627 روزدر جریان
98 BX.BET
A Blockchain-based betting and prediction market ecosystem
Ethereumno1397/07/23 - 03:301397/09/2627 روزدر جریان
99 Bitque
A Blockchain-based exchange and hedge trading platform
Ethereumno1397/05/11 - 04:301397/09/2728 روزدر جریان
100 TALENTICO
A Blockchain-based investment ecosystem for connecting talents
Ethereumno1397/06/27 - 04:301397/09/2728 روزدر جریان
101 PlayChip
A Blockchain-based platform for betting industry
Ethereumno1397/03/11 - 13:301397/09/2829 روزدر جریان
102 Block Loan
A decentralized lending marketplace
Ethereumno1397/04/11 - 04:301397/09/2829 روزدر جریان
103 Dein Anteil
A Blockchain-based platform for real estate
Ethereumno1397/06/15 - 18:301397/09/2930 روزدر جریان
104 FoodNation (ICO)
A Blockchain-based food delivery marketplace
Ethereumno1397/06/30 - 04:301397/09/2930 روزدر جریان
105 weiDex
A decentralized exchange
Ethereumno1397/07/28 - 03:301397/09/2930 روزدر جریان
106 BURON
A professional software for mining, monitoring and management of your cryptocurrency mining hardware
Ethereumno1396/09/30 - 03:301397/09/3031 روزدر جریان
107 Friend Unifying Platform
A decentralised open source and device independent computer
Ethereumno1397/03/25 - 13:301397/09/3031 روزدر جریان
108 Mambocoin
A cryptocurrency, which allows you to buy goods, services on the platform Mambo24
Ethereumno1397/07/17 - 03:301397/09/3031 روزدر جریان
109 Audrey Blockchain Harvester
An automated accounting with potential efficiency savings to the world economy
Wavesno1397/07/16 - 03:301397/09/3031 روزدر جریان
110 Advanced Initial Offering
A decentralized community of the investors and founders
Ethereumno1397/08/10 - 12:301397/10/0132 روزدر جریان
111 genEOS
A Blockchain solution 4.0 for Enterprise
EOSno1397/04/05 - 20:301397/10/0233 روزدر جریان
112 SocialGood
A cryptocurrency
Ethereumno1397/03/11 - 13:301397/10/0233 روزدر جریان
113 CafeCoin
A Blockchain-based payment solution
Ethereumno1397/04/10 - 04:301397/10/0233 روزدر جریان
114 NAi ICO
A Blockchain-based prediction market platform with artificial intelligence
Ethereumno1397/07/02 - 03:301397/10/0233 روزدر جریان
115 Primex
A cryptocurrency wallet
Ethereumno1397/03/28 - 04:301397/10/0233 روزدر جریان
116 CDRX
A Blockchain-based exchange platform
Ethereumno1397/08/14 - 03:301397/10/0233 روزدر جریان
117 Koilop
A decentralized marketplace for freelance services
Ethereumno1397/07/13 - 03:301397/10/0233 روزدر جریان
118 Genuine Fashion Token
A decentralized platform which prevents forged fashion products being sold in the world.
Ethereumno1397/05/05 - 04:301397/10/0334 روزدر جریان
119 Adpump
Blockchain-based affiliate marketplace
Ethereumno1396/08/22 - 03:301397/10/0435 روزدر جریان
120 CINDX
A Blockchain-based investment platform
Ethereumno1397/06/04 - 16:301397/10/0536 روزدر جریان
121 RENC
A P2P car sharing service platform
Ethereumno1397/07/03 - 03:301397/10/0536 روزدر جریان
122 First Investment Token
The Blockchain-based investment fund
Wavesno1397/07/12 - 19:301397/10/0637 روزدر جریان
123 RONALDINHO SOCCER COIN
Creating a key coin for Soccer World
NEOno1397/05/25 - 04:301397/10/0738 روزدر جریان
124 AllSporter
A decentralised peer-to-peer marketplace, for sports enthusiasts
Ethereumno1397/07/18 - 03:301397/10/0738 روزدر جریان
125 Discoperi
An automotive startup aimed at minimizing the number of road accidents
Ethereumno1397/07/09 - 03:301397/10/0940 روزدر جریان
126 GOODWORK
A decentralized ecosystem for remote teams
Ethereumno1397/03/25 - 04:301397/10/0940 روزدر جریان
127 Greenblockcoin
A Blockchain-based ecosystem backed by the hemp and cannabis industry
Ethereumno1397/04/09 - 04:301397/10/0940 روزدر جریان
128 ZED
A Blockchain-based platform for money transfer operators
Stellarno1397/05/08 - 04:301397/10/0940 روزدر جریان
129 TOKENEO
A Blockchain-based cryptocurrency exchange
Ethereumno1397/07/16 - 03:301397/10/0940 روزدر جریان
130 eLocations
The Blockchain-based commercial real estate marketplace
Ethereumno1397/05/31 - 04:301397/10/0940 روزدر جریان
131 GID Coin
A cryptocurrency backed by diamonds and gold
Ethereumno1397/02/11 - 04:301397/10/1041 روزدر جریان
132 Opet Foundation
An AI-based education platform
Ethereumno1397/07/09 - 06:301397/10/1041 روزدر جریان
133 Stacktical
The decentralized service level managment
Ethereumno1397/07/09 - 11:301397/10/1041 روزدر جریان
134 CustomCoin
A Blockchain-based platform for construction companies
Ethereumno1397/07/20 - 15:301397/10/1041 روزدر جریان
135 Sweetbridge
A Blockchain-based protocol stack for global commerce and supply chains
Ethereumno1397/02/31 - 13:301397/10/1041 روزدر جریان
136 Aurum
A Blockchain-based online marketplace and auction of jewelry and watches
Ethereumno1397/03/31 - 01:301397/10/1041 روزدر جریان
137 ALPHABIT.co
A decentralized social media community
Ethereumno1396/10/11 - 03:301397/10/1041 روزدر جریان
138 ConnectX
A private satellite network for cryptocurrencies that eliminates the use of the Internet
Ownno1396/11/10 - 03:301397/10/1041 روزدر جریان
139 Dragonglass
A gamified cryptomining application
Ethereumno1396/11/27 - 18:301397/10/1041 روزدر جریان
140 OneToTwo
A Blockchain-based gaming platform
Ethereumno1397/07/28 - 03:301397/10/1041 روزدر جریان
141 Swace
A Blockchain-based social gaming platform where users gain rewards for engaging with brands
Ethereumno1397/07/09 - 03:301397/10/1041 روزدر جریان
142 AmigoCoin
A cryptocurrency rewards solution that unites all loyalty programs and points into one currency
Ethereumno1396/11/12 - 03:301397/10/1041 روزدر جریان
143 VenusEnergy
A mining platform where electricity is made from renewable energy sources.
Ethereumno1397/02/11 - 04:301397/10/1041 روزدر جریان
144 CoVEX
A Blockchain-based trading platform
Ethereumno1397/08/24 - 03:301397/10/1041 روزدر جریان
145 Ultroneum
A platform for decentralized multi-currency, both crypto and conventional
Ethereumno1397/04/12 - 04:301397/10/1041 روزدر جریان
146 Treon
A Blockchain-based utility token and e-wallet for paying utility bills
Ethereumno1397/02/31 - 04:301397/10/1041 روزدر جریان
147 TonerCoin
A cryptocurrency backed by biotoner manufacturing
Ethereumno1397/08/10 - 03:301397/10/1041 روزدر جریان
148 unitalent
A Blockchain-based enabled freelancing platform
Ethereumno1397/07/09 - 03:301397/10/1041 روزدر جریان
149 GCR Systems
An automated chemical synthesis
Ethereumno1397/02/25 - 04:301397/10/1041 روزدر جریان
150 KAPEX
A cryptocurrency exchange
Ethereumno1397/05/10 - 04:301397/10/1041 روزدر جریان
151 AllForMiner
A decentralized service platform for cryptocurrency miners
Ethereumno1397/03/03 - 04:301397/10/1041 روزدر جریان
152 ZAZA
A decentralized business platform and B2B network
NEMno1397/03/25 - 16:301397/10/1041 روزدر جریان
153 Share Internet Data (SID)
A decentralized autonomous internet sharing platform
Stellarno1397/06/24 - 04:301397/10/1041 روزدر جریان
154 Ludum
A decentralized lottery with instant payouts
Stellarno1397/04/09 - 04:301397/10/1041 روزدر جریان
155 Crypto Asset Rating (ANSA)
A Blockchain-based rating governance structure
Ethereumno1397/03/20 - 04:301397/10/1041 روزدر جریان
156 4Artechnologies
A Blockchain-based verification and authentication solution for art
Ethereumno1397/04/18 - 04:301397/10/1041 روزدر جریان
157 RAYS Network
A cryptocurrency
Ownno1397/04/10 - 04:301397/10/1041 روزدر جریان
158 Discover Blockchain
An e-learning platform, marketplace and think-tank for Blockchain
Ethereumno1397/07/09 - 03:301397/10/1041 روزدر جریان
159 BigBang
A Blockchain-based platform for the gaming amusement and entertainment industry
Dashno1397/07/09 - 03:301397/10/1041 روزدر جریان
160 EGYPT CryptoCoin
A decentralized open-source payment network which allows peer-to-peer transfer of tokens
Ethereumno1397/06/10 - 04:301397/10/1041 روزدر جریان
161 3D-Chain
A decentralized network directly connecting manufacturers, designers, and consumers
Ethereumno1397/06/10 - 04:301397/10/1041 روزدر جریان
162 Open Packaging Network
A Blockchain-based marketplace
Ethereumno1397/05/10 - 04:301397/10/1041 روزدر جریان
163 Tresorio HUB
The Edge Computing platform based on a decentralized network of Green Nodes
Ethereumno1397/04/14 - 04:311397/10/1041 روزدر جریان
164 All.me
A Blockchain-based social network
Ethereumno1397/07/09 - 03:301397/10/1041 روزدر جریان
165 BitGame Cash ICO
A Blockchain-based in-game payment system for gamers
Ethereumno1397/06/10 - 04:301397/10/1041 روزدر جریان
166 Masternode Invest
A Blockchain-based investment platform
Ethereumno1397/07/09 - 03:301397/10/1041 روزدر جریان
167 Flexion
A Blockchain-based exchange platform
Ethereumno1397/07/03 - 03:301397/10/1041 روزدر جریان
168 Mimic
A simple application that enables users to take part in the financial markets
Ethereumno1397/06/12 - 05:101397/10/1041 روزدر جریان
169 Woonkly
A token that connects advertisers and their audience without intermediaries
Ethereumno1397/02/11 - 04:301397/10/1041 روزدر جریان
170 Power_
Hybrid three-dimensional scalable Blockchain
Ownno1397/03/11 - 04:301397/10/1041 روزدر جریان
171 Newton
An infrastructure for the community economy
Ownno1396/12/10 - 03:301397/10/1041 روزدر جریان
172 K Systems
A company building and deploying dApps for the Aerospace and Automotive Industries
Ethereumno1397/06/15 - 04:301397/10/1041 روزدر جریان
173 Mycro
A peer-to-peer network for simple jobs
Ethereumno1397/06/10 - 04:301397/10/1041 روزدر جریان
174 Era Swap Token
A Blockchain-based marketplace
Ethereumno1397/06/11 - 04:301397/10/1041 روزدر جریان
175 ODDS
A gambling platform utilizing Blockchain technology to ensure player protection
Ownno1397/06/26 - 04:301397/10/1041 روزدر جریان
176 ArtNoy
The art social media
Ethereumno1397/03/16 - 04:301397/10/1142 روزدر جریان
177 Screems
An electrical energy management system
Ethereumno1397/03/21 - 04:301397/10/1142 روزدر جریان
178 MUST
The protocol of tokenization, confirmation and transfer of rights to assets through non-fungible
Ethereumno1397/05/10 - 04:301397/10/1142 روزدر جریان
179 BlokBiz
An ICO crowdfunding platform
Ethereumno1397/06/19 - 04:301397/10/1142 روزدر جریان
180 BUILDCoin
A cryptocurrency built for the construction industry
Ethereumno1396/10/13 - 03:301397/10/1344 روزدر جریان
181 VOCO NETWORK
A Blockchain-based referrals, rewards, and loyalty program platform connecting vendors to customers
Ethereumno1397/06/13 - 04:301397/10/1445 روزدر جریان
182 DEFACTO
A decentralized voting solution
Ethereumno1397/05/26 - 11:301397/10/1546 روزدر جریان
183 ComedyPlay
A Blockchain-based comedy sharing and streaming platform
Ethereumno1397/03/08 - 04:301397/10/1546 روزدر جریان
184 Forest Foundation
An ecosystem that issues private carbon offset tokens
Ethereumno1397/06/10 - 04:301397/10/1849 روزدر جریان
185 Winnest
A Blockchain-based marketplace
Ethereumno1397/08/23 - 21:301397/10/2051 روزدر جریان
186 DESICO
A platform to issue, buy, and sell security tokens in full compliance with the law
Ethereumno1397/08/16 - 03:301397/10/2556 روزدر جریان
187 Craider
A Blockchain-based digital assets platform
Ethereumno1397/05/05 - 04:301397/10/2960 روزدر جریان
188 RYFTS
A decentralized raffle platform based on Blockchain
Ethereumno1397/07/13 - 03:301397/10/3061 روزدر جریان
189 Vertex
A Blockchain-based ecosystem for investors
Ethereumno1397/04/11 - 12:301397/11/0566 روزدر جریان
190 GoodGameCenter
A Blockchain-based ecosystem for gamers
Ethereumno1397/05/22 - 04:301397/11/0768 روزدر جریان
191 BETEC
A Blockchain-based betting platform
Ethereumno1397/06/06 - 04:301397/11/0768 روزدر جریان
192 Rubiix
A Blockchain protocol and ecosystem for brands and consumers
Ethereumno1397/06/16 - 10:301397/11/0869 روزدر جریان
193 Blockfreelancer
A decentralized marketplace for freelancers and recruiters
Ethereumno1397/06/22 - 04:301397/11/1071 روزدر جریان
194 GALLACTIC
A Blockchain-based platform leveraging Smart Chain technology to create scalable solutions
Ethereumno1397/08/10 - 03:301397/11/1071 روزدر جریان
195 HealthyCoins
A Blockchain-based healthcare platform
Ethereumno1397/05/23 - 04:301397/11/1172 روزدر جریان
196 MOBU
A decentralized organised ICO platform for compliant security tokens
Ethereumno1397/06/10 - 15:301397/11/1172 روزدر جریان
197 Deneum
A power station for generation low-cost renewable electricity
Ethereumno1397/07/09 - 15:301397/11/1172 روزدر جریان
198 NOXBOX
A decentralized services platform
Wavesno1396/12/10 - 13:301397/11/1172 روزدر جریان
199 Azbit
A cryptocurrency financial ecosystem
Ethereumno1397/07/09 - 03:301397/11/1172 روزدر جریان
200 MyCryptoBank (ICO)
A Blockchain-based banking platform
EOSno1397/06/19 - 04:301397/11/1172 روزدر جریان
201 StreamPay (STPY)
A Blockchain-based payment tracking solution
Ethereumno1397/04/09 - 04:301397/11/1172 روزدر جریان
202 Buying
E-commerce platform that allows online stores and consumers to buy direct from manufacturers
Ethereumno1397/07/09 - 03:301397/11/1172 روزدر جریان
203 DECIMATED
A Blockchain-based multiplayer survival game
Ethereumno1397/05/10 - 04:301397/11/1172 روزدر جریان
204 Pantercon
A Blockchain-based platform for corporate financing and supports start-ups
Ethereumno1397/08/10 - 03:301397/11/1172 روزدر جریان
205 IXIRCOIN
A Blockchain-based betting and exchange platform
Ethereumno1397/07/08 - 03:301397/11/1172 روزدر جریان
206 Coillatoken
A Blockchain-based investment platform
Ethereumno1397/06/10 - 04:301397/11/1172 روزدر جریان
207 INZIDERX
A decentralized cryptocurrency exchange
Ownno1397/04/10 - 04:301397/11/1273 روزدر جریان
208 Crypto Circle X
A Blockchain-based crypto exchange platform
Ethereumno1397/05/22 - 04:301397/11/1374 روزدر جریان
209 Creditor Data Platform
A decentralized personal data marketplace
Ethereumno1397/03/11 - 04:301397/11/1475 روزدر جریان
210 Inflr
The Blockchain-based platform that connects advertisers to influencers
Ethereumno1397/05/01 - 04:301397/11/2283 روزدر جریان
211 HOLIDAY COIN
A decentralized booking system
NEOno1397/08/24 - 03:301397/11/2687 روزدر جریان
212 8gig
An extensible, low-code platform and developer ecosystem powered by Blockchain
Ethereumno1397/05/24 - 04:301397/11/2687 روزدر جریان
213 Blackbox Foundation
A Blockchain-based platform for managing distributed companies, teams and projects
Ethereumno1397/06/10 - 04:301397/12/0192 روزدر جریان
214 Coconuts
A project to produce biomass fuels and clean energy from coconut
Ethereumno1397/05/30 - 19:301397/12/0192 روزدر جریان
215 EzCash
A C2C Blockchain marketplace that connects individuals to do business with each other
Ethereumno1397/06/29 - 04:311397/12/0192 روزدر جریان
216 Onasander Investment Bank
A decentralized investment fund
Ethereumno1397/04/31 - 04:301397/12/0495 روزدر جریان
217 BioStem
A highly sophisticated biochemical cell technology combined with Blockchain technology
Ethereumno1397/08/25 - 03:301397/12/0495 روزدر جریان
218 BancCoin
A luxury and lifestyle platform
Ethereumno1397/02/11 - 04:301397/12/09100 روزدر جریان
219 Money By Design
The smart tokenization Blockchain
Ownno1396/12/10 - 03:301397/12/09100 روزدر جریان
220 Kassot ICO
A Blockchain-based marketplace
Ethereumno1397/03/11 - 04:301397/12/09100 روزدر جریان
221 wehome
A decentralized home sharing
Ethereumno1397/04/11 - 04:301397/12/09100 روزدر جریان
222 PRIMARY
A platform for cooperation, participation and knowledge transfer in the digital industry.
EOSno1397/05/10 - 04:301397/12/09100 روزدر جریان
223 Fair Diamond Mining
A Blockchain-based investment platform
Ethereumno1397/05/10 - 04:301397/12/09100 روزدر جریان
224 Platio
A Blockchain-based banking platform
Ethereumno1397/05/29 - 04:301397/12/09100 روزدر جریان
225 Tuk Tuk Pass
A Blockchain-based social travel platform that utilises a combination of machine learning
Ethereumno1397/06/10 - 04:301397/12/09100 روزدر جریان
226 Kryptoin ETFs
The Blockchain-based exchange traded funds
Ethereumno1397/06/10 - 08:301397/12/11101 روزدر جریان
227 Vitalis Network
A private, decentralized network allowing for the exchange of medical data
Ethereumno1396/11/30 - 03:301397/12/11101 روزدر جریان
228 GIEGLE
A decentralized platform for the leisure market
Ethereumno1397/06/18 - 04:301398/01/11130 روزدر جریان
229 Kinesis
A cryptocurrency
Stellarno1396/11/25 - 03:301398/01/12131 روزدر جریان
230 Fast Invest
A Blockchain-based investment platform
Ethereumno1396/09/13 - 13:301398/01/13132 روزدر جریان
231 LNCH
A Blockchain operating system and anonymous decentralized exchange infrastructure
Ethereumno1397/02/10 - 17:301398/01/17136 روزدر جریان
232 cosquare
A Blockchain-based social marketplace
Ethereumno1397/06/24 - 04:301398/01/26145 روزدر جریان
233 Universal Energy Coin
A “Token Shield” and GEM machines for “Clean Green Energy”
Ethereumno1397/02/11 - 17:301398/02/11161 روزدر جریان
234 Togacoin
A Decentralized platform for powering mining farms with renewable energy
Ethereumno1397/03/31 - 18:301398/02/12162 روزدر جریان
235 Cogenero
The mobile cogeneration mining platform
Ethereumno1397/06/24 - 04:301398/02/12162 روزدر جریان
236 EscrowBlock
An Ethereum-Based escrow Gateway
Ethereumno1397/01/13 - 16:301398/02/13163 روزدر جریان
237 Smilo Platform
The hybrid Blockchain-based platform that warrants transparency whilst protecting personal data
Ownno1397/04/07 - 04:301398/02/21171 روزدر جریان
238 Crowd Machine
An application development engine that requires no coding
Ethereumno1397/01/12 - 04:301398/03/02183 روزدر جریان
239 HUMENA
A Blockchain-based system for synchronous meditation, prayer, and entertainment
Ethereumno1397/03/10 - 16:301398/03/06187 روزدر جریان
240 TREEEC
A cryptocurrency
Ownno1397/04/04 - 04:301398/03/26207 روزدر جریان
241 Deliverers Power Token
A decentralized delivery platform
Ethereumno1397/05/05 - 04:301398/03/31212 روزدر جریان
242 Current X Change
A crypto media mapping application
Steemno1397/06/31 - 03:301398/04/01213 روزدر جریان
243 bi_platform
A decentralized marketplace
Ethereumno1397/03/11 - 15:301398/04/10222 روزدر جریان
244 BitCanna
A cannabis Blockchain platform
Ownno1397/08/10 - 03:301398/04/10222 روزدر جریان
245 Openartis
An ecosystem that enables the adaptation of cryptocurrencies to everyday life
Ethereumno1397/06/19 - 04:301398/04/10222 روزدر جریان
246 Send
A cryptocurrency
Ethereumno1397/03/11 - 04:301398/04/11223 روزدر جریان
247 SakinaeEnergyMining
A cryptocurrency mining factory
Ethereumno1397/04/22 - 21:301398/04/23235 روزدر جریان
248 The company Green Energy
A decentralized renewable energy platform
نامشخصno1397/05/10 - 04:301398/05/09252 روزدر جریان
249 ONO Token Distribution
A decentralized social network based on EOS
Ethereumno1397/05/06 - 04:301398/06/07281 روزدر جریان
250 Bitmonix
A cryptocurrency
Ownno1396/12/10 - 03:301398/06/10284 روزدر جریان
251 New Generation Token
A Blockchain-based eco-system
NEOno1397/05/10 - 04:301398/06/10284 روزدر جریان
252 Karatcoin Bank
A Blockchain-based banking platform
Ethereumno1397/04/22 - 23:011398/06/14288 روزدر جریان
253 BIZI-13
A decentralized music platform
Ethereumno1397/03/23 - 17:431398/07/12317 روزدر جریان
254 Zenome
A Blockchain-based genomic ecosystem
Ethereumno1396/07/25 - 19:301398/08/11346 روزدر جریان
255 Riskx
A decentralised risk management ecosystem
Ethereumno1397/06/11 - 04:301398/09/11376 روزدر جریان
256 Canabio
A Blockchain-Based European Cannabis Health Advanced Investment Project.
Ethereumno1396/10/11 - 03:301398/09/25390 روزدر جریان
257 JULLAR
A platform in the world for liquidation of shitcoins
Ethereumno1397/05/29 - 04:301398/10/23419 روزدر جریان
258 Rebis
A cryptocurrency
Wavesno1397/07/18 - 03:301398/11/21447 روزدر جریان
259 Scienceroot
A Blockchain-based scientific ecosystem
Wavesno1397/04/24 - 16:301398/11/26452 روزدر جریان
260 PSI
A decentralized payment solution
Ethereumno1397/05/10 - 04:301399/08/09711 روزدر جریان
261 Bulleon
Cryptocurrency
Ethereumno1396/08/12 - 03:301400/10/101137 روزدر جریان
262 Letsfair
A decentralized marketplace of shared economy Apps
Ethereumno1396/11/04 - 03:301401/11/041526 روزدر جریان
263 Health Coin Net
A Blockchain-based sport social network
Ethereumno1397/05/25 - 04:301407/06/293592 روزدر جریان
اطلاع از فرصت های ویژه سرمایه گذاری قبل از دیگران

اخبار و رویدادهای مهم در بازار ارز مجازی باعث نوسان شدید قیمت ها می شود، با عضویت در کانال تلگرام و خبرنامه سایت پیش از همه از این فرصت های فوق العاده باخبر شوید

بله علاقه مندم بعدا بپرس تمایلی ندارم