دریافت مطالب …

فهرست آیکوها/ICO در جریان

سابتایتل در این قسمت قرار گیرد
#نامارز پایهپیش فروشزمان شروعزمان پایانزمان باقی ماندهوضعیتوب سایت
1 The company Green Energy
A decentralized renewable energy platform
نامشخصno1397/05/10 - 04:301398/05/098 روزدر جریان
2 Rexen Coin
The decentralized Investment platform
Ethereumno1397/10/25 - 03:301398/05/098 روزدر جریان
3 Delta-X
A Blockchain-based crypto exchange
Ethereumno1397/10/11 - 03:301398/05/109 روزدر جریان
4 Webcasino.Bet
A fundraising campaign for the Webcasino.Bet online entertainment platform
Ethereumno1397/08/10 - 03:301398/05/1110 روزدر جریان
5 Evedo
A Blockchain-based platform, consisting of B2B & B2C Marketplaces
Ethereumno1398/03/26 - 04:301398/05/2524 روزدر جریان
6 BehaviourExchange
A platform for customization a website's content for identified visitors
Wavesno1397/12/06 - 03:301398/06/0434 روزدر جریان
7 ONO Token Distribution
A decentralized social network based on EOS
Ethereumno1397/05/06 - 04:301398/06/0737 روزدر جریان
8 Bitmonix
A cryptocurrency
Ownno1396/12/10 - 03:301398/06/1040 روزدر جریان
9 New Generation Token
A Blockchain-based eco-system
NEOno1397/05/10 - 04:301398/06/1040 روزدر جریان
10 Cryptoriyal
A Blockchain-based ecosystem
Ethereumno1397/10/11 - 03:301398/06/1040 روزدر جریان
11 Karatcoin Bank
A Blockchain-based banking platform
Ethereumno1397/04/22 - 23:011398/06/1444 روزدر جریان
12 OASIS
A project for developing Brain-Computer Interface and training programs
Ethereumno1398/03/14 - 04:301398/06/1949 روزدر جریان
13 WinWinCoin
A Blockchain-based gambling solution
Ethereumno1397/11/12 - 03:301398/06/2555 روزدر جریان
14 Home360View
A Blockchain-based ecosystem
Ethereumno1397/10/22 - 03:301398/06/2555 روزدر جریان
15 Health Coin Net
A Blockchain-based sport social network
Ethereumno1397/05/25 - 04:301398/06/3060 روزدر جریان
16 Wise Network
Powering IoT & M2M Economy
Ethereumno1398/01/31 - 04:301398/07/0970 روزدر جریان
17 Mediconnect
A Blockchain-based medical platform
Stratisno1397/12/01 - 03:301398/07/0970 روزدر جریان
18 BIZI-13
A decentralized music platform
Ethereumno1397/03/23 - 17:431398/07/1273 روزدر جریان
19 Azultec
The solution for decentralized cloud storage, cloud computing, cryptocurrency mining and more
Ethereumno1397/12/15 - 17:301398/07/2990 روزدر جریان
20 LifeTask
The decentralized competence platform for a talent driven job market
Ethereumno1397/10/25 - 03:301398/08/0697 روزدر جریان
21 Filmgrid
A Blockchain-based platform for commerce, streaming and financing of independent films and series
Ethereumno1397/09/25 - 04:301398/08/10101 روزدر جریان
22 Artcoin
A cryptocurrency
Ethereumno1397/10/25 - 03:301398/08/10101 روزدر جریان
23 Zenome
A Blockchain-based genomic ecosystem
Ethereumno1396/07/25 - 19:301398/08/11102 روزدر جریان
24 Pieta
An ecosystem for solar powered crypto mining on Blockchain
Ethereumno1397/10/25 - 03:301398/08/24115 روزدر جریان
25 BITWINGS
A cryptocurrency
Ethereumno1397/10/12 - 03:301398/09/10131 روزدر جریان
26 Riskx
A decentralised risk management ecosystem
Ethereumno1397/06/11 - 04:301398/09/11132 روزدر جریان
27 Canabio
A Blockchain-Based European Cannabis Health Advanced Investment Project.
Ethereumno1396/10/11 - 03:301398/09/25146 روزدر جریان
28 Vancoin
A Blockchain-based ecosystem
Ethereumno1397/10/18 - 03:301398/09/29150 روزدر جریان
29 Kuverit
Peer to Peer guarantee and protection platform
Ethereumno1398/01/01 - 03:301398/10/05156 روزدر جریان
30 betbox
A decentralized betting and gambling plaform with personalised events and alot more
Ethereumno1398/02/03 - 04:301398/10/07158 روزدر جریان
31 CoinCasso
A cryptocurrency exchange platform
Ethereumno1397/07/29 - 03:301398/10/10161 روزدر جریان
32 ATRONOCOM
A Blockchain-based banking platform
Ownno1397/12/11 - 03:301398/10/11162 روزدر جریان
33 Knabu
Fiat infrastructure for the decentralized economy
Ethereumno1397/12/11 - 03:301398/10/11162 روزدر جریان
34 BETHER
A cryptocurrency
Ethereumno1398/03/12 - 04:301398/10/11162 روزدر جریان
35 Share Me All
A cryptocurrency
Ethereumno1397/10/25 - 03:301398/10/11162 روزدر جریان
36 PRIMPY
A Blockchain-based, user-generated commerce platform
Ethereumno1397/12/11 - 03:301398/10/11162 روزدر جریان
37 JULLAR
A platform in the world for liquidation of shitcoins
Ethereumno1397/05/29 - 04:301398/10/23175 روزدر جریان
38 Rebis
A cryptocurrency
Wavesno1397/07/18 - 03:301398/11/21203 روزدر جریان
39 Scienceroot
A Blockchain-based scientific ecosystem
Wavesno1397/04/24 - 16:301398/11/26208 روزدر جریان
40 PSI
A decentralized payment solution
Ethereumno1397/05/10 - 04:301399/08/09467 روزدر جریان
41 Bulleon
Cryptocurrency
Ethereumno1396/08/12 - 03:301400/10/10893 روزدر جریان
42 Letsfair
A decentralized marketplace of shared economy Apps
Ethereumno1396/11/04 - 03:301401/11/041282 روزدر جریان
اطلاع از فرصت های ویژه سرمایه گذاری قبل از دیگران

اخبار و رویدادهای مهم در بازار ارز مجازی باعث نوسان شدید قیمت ها می شود، با عضویت در کانال تلگرام و خبرنامه سایت پیش از همه از این فرصت های فوق العاده باخبر شوید

بله علاقه مندم بعدا بپرس تمایلی ندارم