صرافی‌های خارج از کشور

لیست برخی از صرافی های فعال در خارج از کشور

لینک‌های زیر صرفا جهت اطلاع‌رسانی در این صفحه قرار داده شده‌اند و هیچ ارتباطی به واسطه این وبسایت وجود ندارد و در نتیجه هیچ مسئولیتی اعم از مالی و یا معنوی متوجه راه بیت کوین نمی‌باشد.

صرافیلینک وب سایتارزهامشکل با ایراننظرات کاربرانتاریخ بروزرسانی
Binancebinance.com
 • Bitcoin
 • Ethereum
 • Litecoin
 • Bitcoin Cash
 • Zcash
 • Ripple
 • Dash
 • ...
نداردنظرات کاربران ایرانی1396/11/5
LiveCoin
livecoin.net
 • Bitcoin
 • Ethereum
 • Litecoin
 • Bitcoin Cash
 • ...
نداردنظرات کاربران ایرانی1396/11/5
Cryptopiacryptopia.co.nz
 • Bitcoin
 • Ethereum
 • Litecoin
 • Bitcoin Cash
 • ...
نداردنظرات کاربران ایرانی1396/11/5
Hitbtchitbtc.com
 • Bitcoin
 • Ethereum
 • Litecoin
 • Bitcoin Cash
 • Zcash
 • Ripple
 • Dash
 • ...
نداردنظرات کاربران ایرانی1396/11/5
Bitfinexbitfinex.com
 • Bitcoin
 • Ethereum
 • Litecoin
 • Bitcoin Cash
 • ...
نداردنظرات کاربران ایرانی1396/11/5
Yobityobit.io
 • Bitcoin
 • Ethereum
 • Litecoin
 • Bitcoin Cash
 • ...
نداردنظرات کاربران ایرانی1396/11/5
Okexokex.com
 • Bitcoin
 • Ethereum
 • Litecoin
 • Bitcoin Cash
 • ...
 نظرات کاربران ایرانی1396/11/5
Upbitupbit.com
 • Bitcoin
 • Ethereum
 • Litecoin
 • Bitcoin Cash
 • ...
 نظرات کاربران ایرانی1396/11/5
Bithumbbithumb.com
 • Bitcoin
 • Ethereum
 • Litecoin
 • Bitcoin Cash
 • ...
 نظرات کاربران ایرانی1396/11/5
Krakenkraken.com
 • Bitcoin
 • Ethereum
 • Litecoin
 • Bitcoin Cash
 • ...
بلهنظرات کاربران ایرانی1396/11/5
Huobi.prihuobi.pro
 • Bitcoin
 • Ethereum
 • Litecoin
 • Bitcoin Cash
 • ...
 نظرات کاربران ایرانی1396/11/5
Bitmexhttp://bitmex.com
 • Bitcoin
 نظرات کاربران ایرانی 
Whaleclubhttps://whaleclub.co
 • Bitcoin
 • Dash
 نظرات کاربران ایرانی 
Cexhttps://cex.io
 • Bitcoin
 • Ethereum
 نظرات کاربران ایرانی 
Okcoinhttps://www.okcoin.com
 • Bitcoin
 • Ethereum
 • Ethereum Classic
 • Litecoin
 • Bitcoin Cash
 نظرات کاربران ایرانی 
Coinbasehttps://www.coinbase.com
 • Bitcoin
 • Ethereum
 • Litecoin
داردنظرات کاربران ایرانی1396/11/5
Avatradehttp://www.avatrade.com
 • Bitcoin
 • Ethereum
 • Bitcoin Cash
 • Dash
 • Ripple
 • Litecoin
 نظرات کاربران ایرانی 
Magnrhttps://magnr.com
 • Bitcoin
 نظرات کاربران ایرانی 
Gdaxhttps://www.gdax.com
 • Bitcoin
داردنظرات کاربران ایرانی1396/11/5